striksėti

striksėti
striksė́ti, strìksi, -ė́jo intr. , FrnW, ; Vr 1. J, Š, NdŽ, Mrs, Al straksėti, šokuoti. Žvirblis ne vaikščioja, bet strìksi Grz. Blusa šoka, strìksi Dkk. Kumelė raiša, tai strìksi an trijų kojų Prng. Pilkis (šuo) šaute nušauna paežiu, ten pasergėjęs kiškelį liuoksint ir striksint Vaižg. Šlapioje žolėje striksi mažos varlytės . 2. Š pasišokinėjant eiti, bėgti: Sesuo jau striksėjo laiptais žemyn . 3. šokinėti: Arkliai strìksi strìksi an daikto, paskui stovi galvas iškėlę Alv. Ko striksi čia, dar koją įsidursi! Mrj. Bestriksė́damas ir koją užsigavai Ds. Ale tu čia man per daug nestriksėk kaip šarka! J.Paukš. Vaikas striksi kaip gėriukas Vb. Striksi kaip ožka in ledo Užp. Šokti nemokėjo, tiktai, užrietusi nosį, kaip ožka striksėjo K.Bor. Striksì kap avis, uodegon inkirpta Eiš. \ striksėti; atstriksėti; įstriksėti; išstriksėti; nustriksėti; pastriksėti; parstriksėti; prastriksėti; prisistriksėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • striksėti — vksm. Žvi̇̀rbliai stri̇̀ksi kiemè …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išstriksėti — išstriksėti, ìšstriksi, ėjo intr 1. NdŽ pasišokinėjant išeiti, išbėgti, išstraksėti: Į kiemą išstriksėjo liekna gelsvomis kaselėmis mergaitė rš. 2. Ser kurį laiką striksėti striksėti; atstriksėti; įstriksėti; išstriksėti; nustriksėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • striksėjimas — sm. (1) 1. → striksėti 1: Ėgi blusų striksėjimas! Ds. 2. → striksėti 3: Visokių striksėjimų išmokai Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atstriksėti — atstriksėti, àtstriksi, ėjo intr. 1. atstraksėti, atšokuoti: Zylės pakraipo galvytes, strikt strikt lyg ant vienos kojytės ir atstriksi prie trupinių rš. 2. pasišokinėjant ateiti, atbėgti, atšokuoti: Atstriksėjo kap šarka Tvr. striksėti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kveksėti — kveksėti, kvèksi, ėjo intr. d. liuoksėti, striksėti (?): Svotukai mažasis, par kur atjojai? Par kvietieną kveksėdamas JV536 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nustriksėti — nustriksėti, nùstriksi, ėjo intr, KŽ; Ser 1. NdŽ, Alv, Prng nustraksėti, nušokuoti: Kiškis įsitikino, kad jokio pavojaus nėra, bet dėl visa ko nustriksėjo miškan A.Vien. Strikt strikt žvirblelis par kiemą, teip ir nustriksėjo prie avižų, kur… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parstriksėti — parstriksėti, par̃striksi, ėjo intr.; Ser striksint pareiti, parbėgti. striksėti; atstriksėti; įstriksėti; išstriksėti; nustriksėti; pastriksėti; parstriksėti; prastriksėti; prisistriksėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pastriksėti — pastriksėti, pàstriksi, ėjo 1. intr. NdŽ pašokčioti, pastraksėti. | refl.: Kazimieras vaikščiojo patenkintas, klėtin per kiemelį bėgiojo pasistriksėdamas Vaižg. Bėgo avelės pasistriksėdamos rš. 2. refl. pašokinėti, pabėgioti: Eik pasistriksėk –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prastriksėti — prastriksėti, pràstriksi, ėjo intr.; Ser prašokuoti: Netoli manęs, nuo šūvių pusės, prastriksėjo pora kiškių rš. striksėti; atstriksėti; įstriksėti; išstriksėti; nustriksėti; pastriksėti; parstriksėti; prastriksėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prisistriksėti — prisistriksėti, prisìstriksi, ėjo šokinėjant prisibėgioti: Ar jau prisistriksėjai, kad pas mamą atėjai? Ssk. striksėti; atstriksėti; įstriksėti; išstriksėti; nustriksėti; pastriksėti; parstriksėti; prastriksėti; prisist …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”